COOKIES

For Minis And Mommies käyttää evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme näitä tekniikoita toimintojen toteuttamiseen, personointiin sekä analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen.

Toiminnallisia evästeitä ja paikallista varastoa käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden ja paikallisen varaston käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista.

Palvelimen asettamat toiminnalliset evästeet ja paikallisen varaston muuttujat säilyvät selaimessa 15min-26kk, ellei niitä erikseen poisteta verkkoselaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet ja paikallisen varaston muuttujat uudelleen selaimen sen salliessa.

Käyttökokemuksen personoinnin avulla voimme tarjota parempia, asiakkaitamme kiinnostavia tuotesuositteluja sekä muita sisältöjä. Toimintoa varten asiakkaan selaimeen asetetaan eväste. Nämä evästeet säilyvät selaimessa 15min-26kk. Evästeelle lähetettävä tieto, kuten tuotesivuilla vierailut ja hakuhistoria sivustollamme, on anonyymisoitua, eikä kolmannen osapuolen ole mahdollista selvittää asiakkaan identiteettiä.

Analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käytetty tieto on anonyymisoitua aina kun se on mahdollista. Muutoin käsittelemme tietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan kohdentavia tietoja, kuten IP-osoitteen. Myös tunnisteet, jotka on yhdistetty asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena tietona. Analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käytettyjen tunnisteiden voimassaoloaika on 30s-26kk.

Hyödynnämme Google Analyticsia mm. sivustomme käyttöön, suosittuihin tuotteisiin, trendeihin ja myyntiin liittyvässä analytiikassa. Googlelle lähetettävä tieto on anonyymisoitua.

Muut analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käyttämämme tekniikat, kuten kuvapistetunnisteet auttavat meitä ymmärtämään paremmin asiakkaidemme käyttäytymistä ja kertovat meille mitkä tuotteet asiakkaitamme kiinnostavat ja mitkä toiminnot ja palvelut ovat asiakkaillemme hyödyllisimpiä. Analytiikka- ja markkinointikumppaniemme käyttämistä tunnisteista voi kieltäytyä ottamalla käyttöön selaimen Do Not Track -toiminnon ja asettamalla selain hylkäämään kolmannen osapuolen evästeet. Lisätietoa evästeiden hylkäämisestä ja poistamisesta eri selaimissa on saatavilla esim. täältä.

For Minis And Mommies uses cookies and similar techniques like web browsers’ local storage. Cookies are small text files between your devices and web servers. Cookies and other tags have predefined expiration time and after that time, web browsers will erase the tags. We use these techniques to implement technical features, personalization, analytics and targeted marketing.

Functional cookies and local storage is used e.g. to identify customers, maintain logging-in functionalities and provide shopping cart functionality. To use these functionalities, accepting the use of cookies and local storage is mandatory.

The functional cookies and local storage variables set by the web servers remain in the web browser from 15 minutes to 26 months, unless they are deleted from the web browser settings. Visiting a Web Service sets the cookies and local storage variables again, when the web browser allows that.

With the help of user experience personalization we can provide more interesting content, product recommendations and other content. To use these functionalities, a cookie is set to customer’s web browser. These cookies will remain in the web browser from 15 minutes to 26 months. Information sent to cookie, e.g. visiting a product page or website search history is anonymized and third parties can’t resolve the identity of the customer.

The information used for analytics and targeted marketing is anonymized whenever it is possible. Otherwise we treat information as personal information in that respect when the tags include customer specific information, like IP address. Also tags that have been connected to customer somehow, are treated as personal information. Information used for analytics and targeted marketing has a validity period from 30 seconds to 26 months.

We use Google Analytics e.g. to analyze our Web Services’ usage, popular products, trends and sales information. The information sent to Google is anonymized. Read more about Google Analytics information processing.

Other technologies we use for analytics and targeted marketing, like pixel tags, help us understand better our customer behavior and tell us which products are interesting to our customers and which functionalities and services are the most valuable to our customer. To decline the tags by our third-party analytics and marketing partners, you can turn on your web browsers ‘Do Not Track’ functionality and set your web browser to decline third party cookies. Information on rejecting and deleting cookies in different web browsers is available e.g. here.