Privacy Policy

(päivitetty 24.5.2018)

LYHYESTI TIETOSUOJASELOSTEESTA

For Minis And Mommies sitoutuu suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden vaikuttaa tietojensa käsittelyyn. Omalta tilinhallinta-sivulta voit halutessasi muuttaa tietojesi käyttöä ja yhteystietojasi. Voit peruuttaa aiemmin antamasi suostumuksen esim. uutiskirjeeseen tai asiakaspalautesähköposteihin suoraan vastaanottamasi sähköpostin lopusta tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä mahdollisimman kansankielellä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot jatkaakseen For Minis And Mommiesin tarjoamien verkkokauppojen ja/tai verkkosivujen käyttöä.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjältä saatuihin, verkkopalveluiden käytöstä havannoituihin sekä analytiikan avulla pääteltyihin tietoihin.

Käytämme tietoja:

 • Turvallisen palvelun toimittamiseen
 • Mielekkään asiakaskokemuksen tarjoamiseen
 • Markkinoinnin parantamiseen
 • Asiakaspalvelun ja verkkokaupan kehittämiseen

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT

Yrityksessämme käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

For Minis And Mommies (Y-tunnus: 2549110-9)
Ulvilantie 17 K, 00350 Helsinki, Suomi

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla: info@forminisandmommies.com

MITÄ TIETOJA MINUSTA VOIDAAN KERÄTÄ?

 • Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot
 • Tunnistamistiedot, esimerkiksi nimi
 • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot
 • Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla päätellyt tiedot
 • Ostoshistoria, mm. tilatut ja katsellut tuotteet ja niiden hintatiedot
 • Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
 • Verkkokaupan- ja sivuston käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetietoja

Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi For Minis And Mommiesilta Internetin kautta. Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi luotto- ja maksujärjestelmäpalvelujen tarjoajalta.

MIHIN HENKILÖTIETOJANI KÄYTETÄÄN?

Henkilötietoja käytetään:

 • Asiakassuhteen ylläpitämiseen
 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • Liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä palvelun kehittäminen
 • Asiakaskokemuksen kehittämiseen
 • Analytiikkaan ja tilastointiin
 • Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin toteuttamiseen
 • Väärinkäytösten ehkäisyyn
 • Maksamiseen, maksujen valvontaan ja perintään
 • Paremman asiakaspalvelun toteuttamiseen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja For Minis And Mommiesin väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

MITEN TIETOJANI SÄILYTETÄÄN JA SUOJATAAN?

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Tietoihin on käyttöoikeus vain For Minis And Mommiesin palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. 

For Minis And Mommies edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneilta sitoutumista asiakas- sekä henkilötietojen salassapitoon. Pääsy henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin myönnetään vain henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin, ja vain niihin tietoihin jotka ovat tietojen käsittelyn kannalta välttämättömiä. Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään For Minis And Mommiesin käytössä olevissa toimitiloissa, jotka on lukittu ja valvottu.

KUKA KÄSITTELEE HENKILÖTIETOJANI?

Asiakastietoihin on pääsy vain For Minis And Mommiesin omilla työntekijöillä ja henkilökuntamme on koulutettu käsittelemään tietoja turvallisesti ja vain niille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Kukin henkilökunnastamme näkee henkilötietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.

Käytämme hyväksi vahvistamiamme, luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset. Lisää kolmansista osapuolista voit lukea myöhemmin tästä tietosuojaselosteesta.

Tietojen käsittelystä on vastuussa:

For Minis And Mommies (Y-tunnus: 2549110-9)
Ulvilantie 17 K, 00350 Helsinki, Suomi

KUINKA KAUAN TIETOJANI SÄILYTETÄÄN?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonyymisoida For Minis And Mommiesin järjestelmistä. Poisto ja anonyymisointi-toimenpidettä ei voi peruuttaa, emmekä siten voi palauttaa poistettuja asiakastilejä.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei

Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen

Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme

Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden takaamiseksi.

MILLAISIA OIKEUKSIA MINULLA ON?

Asiakkaana sinulla on oikeus:

Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, eli oikeus saada meiltä tietoa mitä henkilötietoja meillä sinusta on

Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista

Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Lisäksi, jos tietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen. Voit muuttaa joitakin asetuksiasi tämän verkkosivuston oman tilinhallinnan osiosta tai suostumuksen nojalla sinuun lähetetyn sähköpostin lopusta.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme (info@forminisandmommies.com). Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta voimme todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi luotonantotiedot tai kirjanpitoviennit) tai oikeus.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on myös oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

KUINKA SAAN JÄRJESTELMÄÄN ITSESTÄNI TALLENNETUT TIEDOT?

Voit pyytää For Minis And Mommies järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä sähköpostilla: info@forminisandmommies.com

MITEN VOIN VAIKUTTAA TIETOJENI KÄYTTÖÖN?

For Minis And Mommies on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuksia vaikuttaa tietojensa käsittelyyn.

Voit itse päättää sinulle kohdistetusta markkinoinnista, lisäarvopalveluista ja ottaa tai olla ottamatta vastaan erilaisia markkinointiviestejä, kuten uutiskirjeitä. Joitakin vaihtoehtoja löydät tilinhallinta-sivulta ja esimerkiksi tilaamiesi sähköpostien lopussa on aina linkki, josta voit peruuttaa markkinointiviestin milloin tahansa.

Kehitämme palveluamme jatkuvasti, joten toimintoja voidaan lisätä, muuttaa tai poistaa.

Asiakas voi myös koska tahansa lopettaa tai muuttaa asiakastilinsä sisältöä tällä sivustolla ja pyytää For Minis And Mommies:ta poistamaan omat tietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Huom! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

LUOVUTETAANKO HENKILÖTIETOJANI KOLMANSILLE OSAPUOLILLE?

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tietosi välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle.

Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa myös analytiikka- ja personointitarkoituksiin. Hyödynnämme ostokäyttäytymis- ja selaustietoja yhteistyökumppanien kanssa, jotta voimme paremmin tarjota sinua kiinnostavia tuotteita ja tarjouksia. Analytiikka- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista. Vain For Minis And Mommies pystyy yhdistämään käytetyn anonymisoidun analytiikkatiedon nimeesi.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Analytiikka- ja tilastointikumppaneille
 • Tuotesuositus- ja personointikumppaneille
 • Sähköpostimarkkinointikumppaneille, jos asiakas on sallinut uutiskirjeen tai selaushistoriaan perustuvan viestinnän
 • SMS-kumppanille, kun tekstiviestien lähetys on sallittu asiakkaan toimesta
 • Kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen, lähimpään postiin tai perille asti
 • Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa
 • Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun

For Minis And Mommies huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Kolmansien osapuolten tietojenkäsittelyn tason varmistuskeinoina ovat Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet (jotka tarkistamme myös itse), EU-US Privacy Shield -sopimus tai muu tietosuoja-asetuksen mukainen hyväksytty tapa.

Asiakas voi rajata tietojen luovuttamista markkinointi- ja analytiikkatarkoituksiin esimerkiksi olemalla antamatta sähköpostimarkkinointilupaa uutiskirjeelle tai poistamalla evästeiden käytön selaimestaan.

VOIDAANKO TÄTÄ TIETOSUOJASELOSTETTA MUUTTAA?

Palveluidemme jatkokehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille sekä uutiskirjeen tilaajille ehtojen päivityksen yhteydessä. Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.

MIHIN VOIN OTTAA YHTEYTTÄ?

Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla asiakaspalveluumme, josta pyyntösi ohjataan oikeille vastuuhenkilöille: info@forminisandmommies.com

(Updated on 24.5.2018)

PRIVACY POLICY SUMMARY

For Minis And Mommies is committed to protect its customers’ privacy and we offer you opportunities to influence the personal information processing. By signing-in to your own account on this website, you can change and limit your personal information usage. You can also cancel any given consent of e.g. newsletters at the end of each email or by contacting our customer service.

With this Privacy Policy we aim to inform our customers about the processing of their personal information, as clearly as possible. To continue the use of For Minis And Mommies’s websites or webshops (later “Web Services”), the customer needs to accept this Privacy Policy.

The information we collect can be divided to:

 • Information received from the user
 • Information collected from usage of the Web Services
 • Information deduced from analytics

We use the information to:

 • Provide highly usable and safe Web Services
 • Provide good customer experience
 • Enhance product reviews and marketing
 • Enhance our customer service and Web Services

REGISTER OWNER AND CONTACT

Data Controller and Processor:

For Minis And Mommies (Business ID: 2549110-9)
Ulvilantie 17 K, 00350 Helsinki, Finland

You can ask more about privacy and processing of personal information: info@forminisandmommies.com

WHAT INFORMATION AND DATA CAN BE COLLECTED?

 • Personal information given by the user
 • Identification information like name
 • Personal identification number to identify a customer for a credit agreement (when choosing credit payment option is available)
 • Contact information like address, email and phone number
 • Payment details, including credit agreements and other billing information
 • Location information that is used to estimate shipping costs and delivery times
 • Information derived from the usage of the Web Services and analytics
 • Shopping history, e.g. previously ordered products and their price information
 • Delivery details like chosen delivery method and delivery address
 • Product reviews
 • Browsing and usage history of the Web Services and device information
 • Identification information used for product recommendations and other targeted content

Identification, contact and payment details are mandatory to pass forward to us when you purchase from us directly via Internet. The main source for this information is the user himself. Besides this information we might receive information from our partners, e.g. from credit and payment gateway service providers.

FOR WHAT USE MY PERSONAL INFORMATION IS USED?

Personal information is used to

 • Maintain the customer relationship
 • Deliver, handle and archive the orders
 • Develop our business processes and services
 • Enhance the user experience
 • Analytics and statistics purposes
 • Provide more personal and targeted content and marketing
 • Prevent abuse
 • Payments, payment control and debt collection
 • Provide better customer service

This information is processed based on customer’s and For Minis And Mommies’s customer relationship, agreement, usage policy of the Web Services, customer’s specific consent or when based on legislative obligations.

HOW MY PERSONAL INFORMATION IS STORED AND PROTECTED?

The customer register information is not given to outsiders. The register information is saved in databases, which are protected by firewalls, passwords and other technical security measures. Only For Minis And Mommies’s personnel or partners authorized by For Minis And Mommies have access to the information to process their tasks.

For Minis And Mommies also requires full confidentiality from its personnel and partners when it comes to customer and personal information. Access to information systems holding personal information is granted only by ensuring each user has personal user accounts and passwords. Access is restricted always to the lowest possible level needed to process the required tasks and information.

Any printed material holding personal information is held within For Minis And Mommies premises, which are locked and visitor access is monitored.

WHO IS HANDLING MY INFORMATION?

Access to customer information is restricted to For Minis And Mommies’s employees and our staff is trained to use the information safely and only for the purpose listed earlier in this Privacy Policy. Each employee has access only to the lowest level of information needed to perform their tasks.

We use only validated, trusted partners when we need to transfer some information to a third party. We have ensured with our partners that the EU Privacy Policy GDPR (General Data Protection Regulation) and other legislative requirements are met. You can read more about third parties later in this Privacy Policy.

Company responsible for the Data Processing:

For Minis And Mommies (Business ID: 2549110-9)
Ulvilantie 17 K, 00350 Helsinki, Finland

FOR HOW LONG MY INFORMATION IS RETAINED?

We retain your personal information only for the time period required to fill the use purposes described in this Privacy Policy. Also, some information can be retained for longer periods in that respect when it is necessary set by legislative requirements, e.g. accounting and consumer sales related responsibilities and archiving requirements.

By customer request, information retained by For Minis And Mommies can be deleted or anonymized from our information systems. Deletion and anonymizing is irreversible and therefore we can’t restore deleted customer accounts from our Web Services.

For some pieces of information the legislation sets requirements to retain the information for longer periods, including:

Accounting law defines longer information retaining periods, regardless if the material contains personal information or not
Responsibilities set by consumer sales regulations
Log information collected by the information systems is collected and saved in a way set by the law to guarantee a safe and legal Web Services to our customer
Saving sufficient backups from Web Services and information systems to ensure information safety, information security, continuity and access to fix potential error conditions

WHAT KIND OF RIGHTS DO I HAVE?

As a customer, you have the right to:

Get access to personal information we have saved about you
Request correcting or deleting personal information we have about you
With certain prerequisites met, request limitation or resist the use of your personal information

In addition, if the data processing is based on separate consent, you have the right to cancel your consent at any time. Please notice that this does not effect on legal data processing conducted before cancelling the consent. You can also change some of your settings from your own account in our Web Services or from the end of an email sent to you (with your consent).

You can contact our customer service to make a request to use your rights. Your request needs to be identified with enough of details so that our customer service can verify your identity. We will inform you if we can’t process your request for some parts, e.g. delete some information that is required by the law to be saved for longer periods (for example credit agreements and accounting information), or based on our right.

If you notice flaws in our request processing or if it’s against the law, you can register a complaint to the Data Protection Authority.

HOW CAN I SEE MY INFORMATION SAVED IN YOUR INFORMATION SYSTEMS?

You can request your information, saved in For Minis And Mommies information systems via email: info@forminisandmommies.com

HOW CAN I INFLUENCE ON PROCESSING OF MY INFORMATION?

For Minis And Mommies is committed to offer options to influence how their information is processed.

You can decide yourself what kind of targeted marketing or added value services messages you want to receive and what you don’t want. Some options you can choose on your own account of the Web Services and for example the email newsletters you have signed up for always include a link at the bottom where you can cancel the receiving at any time.

We enhance our services continuously so some functions can be added, changed or removed.

Our customers can also modify or remove their customer account on our Web Services. You can contact For Minis And Mommies customer service (info@forminisandmommies.com) and request for account deletion.

Note: in some cases, all of the information can’t be removed and legislation can require us to save some of the customer related information.

IS MY INFORMATION HANDED OVER TO A THIRD PARTY?

We can hand over some necessary information to third parties, required to fill in an order or marketing needs. Your information is handed over also during a credit agreement request to a crediting party.

We use customer information also for analytics and personalization needs with third parties. We use shopping behaviour and browsing history with third parties so that we can offer products, offers and content interesting to you in a better way. Information used for analytics and personalization is anonymized whenever possible. Only us at For Minis And Mommies can connect the used anonymized information to your name.

If needed, we can also hand over information to authorities. In this case, we’ll always inform the customer also – given it’s permitted by the law.

The hand over information to following third parties:

 • Analytics and statistics partners
 • Product recommendation and personalization partners
 • Email marketing partners when customer has given consent to newsletter sending or for browsing history based recommendations or for product review requests
 • SMS partners, when there’s a consent to send SMS
 • Logistics companies when the delivery method is to a pickup point, closest post office or to door step
 • Payment processors when paying with credit cards
 • Creditors, when customer chooses to pay with creditor’s invoice

For Minis And Mommies ensures high level of data security and privacy policy according to EU Privacy Policy (GDPR), when handing over information. Third parties meet the the data security and privacy policies set by the European commission and EU-US Privacy Shield or other Privacy Policy requirements.

Customers can limit the handing over and processing of their information for marketing and analytics purposes for example by not giving a permission for email marketing newsletter or by removing the use of cookies in their web browser.

CAN THIS PRIVACY POLICY BE CHANGED?

To guarantee service development and legal complying in the future also, we reserve the right to change this Privacy Policy. If there are significant changes to the Privacy Policy, we’ll inform our registered customers and newsletter subscribers. This Privacy Policy replaces the earlier Privacy Policy.

HOW CAN I CONTACT YOU?

You can contact us regarding privacy, information processing and Privacy Policy via email: info@forminisandmommies.com